hjem

Borge skolekorps starta i 1957 2.desember

 

Borgeskolekorps

Velkommen til

Borgeskolekorps

 

Her finner du det du trenger av informasjon, både for deg som er interessert i å begynne i korpset

Hvem er Borge ?

 

 

 

 

Borge skolekorps er det eneste skolekorpset i Porsgrunn kommune som rekrutterer fra kun en skole

Borge skole. Det har vi gjort i over 55 år nå og er blitt et kjent og kjært innslag i bydelen Hovenga.

Der har vi spilloppdrag ved forskjellige anledninger, som julegrantenning på Osebakken, spill på Hovengasenteret vår og vinter, konsert på L9 i adventstiden i tillegg til annen spilling i byen.

Vi er en munter gjent, med en foreldregruppe som står på for at barna skal ha det moro. Korps innbyr til sosialt samvær på tvers av kjønn og alderstrinn. Det er rekruttering av aspiranter på våren, med opptak på høsten, men alle som ønsker å prøve seg i korps er hjertelig velkomne til å ta kontakt med oss til alle årets tider.

 

Hovdekorpset øver torsdager

kl. 1800 til 2000.

 

Vi har også gjort en avtale med Porsgrunn pike og guttekorps om at de eldste fra hovedkorpset kan være noe hos de og spille, slik at de får større musikalske utførdringer. Vi er i dag et lite korps, men potensialet er stort og derfor må vi passe godt på at alle får utfordringer på sitt nivå slik at utviklingen fortsetter. Målet for alle øvelser er at vi skal gå hjem litt bedre enn vi kom

 

Aspirantkorps øver torsdager

kl. 1700 til 1800.

 

Aspiranter og rekrutter er dirigert av

Tina Kjærvik

 

 

Litt info om Tina Kjærvik hun spiller i Vestsiden Musikkorps der spiller hun walthorn.

Kontaktinfo Dirigenter og leder

 

Meld fra ved sykdom

Jens B. Smith (Korps leder BSK) Mobil: 974 69 831

Sandra (Dirigent for BSK)

Tina Kjærvik (Dirigent for Aspirant BSK) Mobil: 92 05 61 45

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved